porcelainzombie portal

Temat: Co aktualnie czytasz?
Kraszewskiego Dzieje Polski - ocena Mrufona - odsłona V 3 część cyklu "Bracia zmartwychwstańcy" Rzecz dzieje sie u schyłku panowania Bolesława Chrobrego. Dwóch braci Jaksów, krzepkich wojaków, popełnia za namową swego ... wyprawą do Rzymu po koronę dla Bolka. W międzyczasie opisane są intrygi niemieckich dworzan Chrobrego, którzy próbują stręczyć mu piekną Odę, mimo że pozostaje on ciągle w stadle... Niemniej skuteczne są ... to samo zresztą piszą recenzenci. Wsączająca się powoli różnymi ścieżkami do Polski Niemczyzna albo jej krętactwa skierowane przeciw Polsce - to jest treść zasadnicza wszystkich jego książek. Ocena - 4
Źródło: erpg.pl/forum/viewtopic.php?t=1140Temat: Bolesław Krzywousty
"Bolesław, książę wysławiony z darów Boga narodzony modły św. Idziego przyczyną narodzin jego" Gall Anonim Każdy chyba zna tę historię o okolicznościach, które doprowadziły do narodzin Bolesława, syna Władysława Hermana i ... panowanie wypełniły mu walki z Pomorzanami. Na pewno był dobrym władcą, ale na jego ocenie kładzie się cieniem decyzja i podziale terytorialnym kraju między synów. Taki temat już istnieje, wobec czego skupmy się na postaci samego Bolesława, pomijając jego nieszczęsną decyzję. Jakim był człowiekiem? Co pchało go do działania? Czy porównanie go z Bolesławem Chrobrym jest na miejscu? Zapraszam do dyskusji.
Źródło: forum.historicus.pl/viewtopic.php?t=4027


Temat: Denary odkopane w polu
Sieciecha. Pod Kaliszem odnajdywano także denary jagiellońskie, Bolesława Chrobrego oraz arabskie dirhemy
Źródło: wkop.pl/forum/viewtopic.php?t=2731


Temat: Tragiczny problem literacki
kupieckie. Tym szlakiem przechodziły wyprawy Celtów z zachodu i Scytów ze wschodu. W 981 roku tereny te zajął Włodzimierz I, a po nim przejął je Bolesław Chrobry. Co intrygujące, w XIII ... ludzi znających inne, łatwiejsze sposoby zarobkowania niż praca na roli." Podsumowując po kilkunastu akapitach jestem zniechęcony i nie mam zamiaru czytać dalej. Wiem, że powinienem przeczytać całość przed oceną, ale ośmielę...
Źródło: hydepark.net.pl/viewtopic.php?t=6565


Temat: Wykład III "Panowanie Bolesława Chrobrego"
Bolesław I Chrobry (Wielki) (ur. 967 w Poznaniu, zm. 17 czerwca 1025) - książę Polski od 992 roku, pierwszy koronowany król Polski (od 1025 roku) z dynastii Piastów, w latach 1003-1004 był także księciem Czech jako Bolesław IV. Był synem Mieszka I, księcia Polski, i Dobrawy, czeskiej księżniczki. Objął rządy w 992 roku, wypędzając krótko potem swoją macochę Odę i przyrodnich braci. Sojusznik cesarza Ottona III, gościł go w 1000 roku w Gnieźnie na tzw. zjeździe gnieźnieńskim, podczas którego cesarz prawdopodobnie koronował Bolesława. Źródła są niejednoznaczne w ocenie gestów, które Otton wykonał podczas ... (1002) Bolesław znalazł się w konflikcie z jego następcą Henrykiem II Świętym, prowadząc z nim długotrwałe wojny (1002-1018), zakończone pokojem w Budziszynie i zajęciem Milska i Łużyc. W 1018 roku zdobył ... roku doprowadził do powstania metropolii gnieźnieńskiej i trzech biskupstw (kołobrzeskiego, krakowskiego, wrocławskiego). LATA PANOWANIA: Po śmierci Mieszka I (25 maja 992), Bolesław w nieznanych okolicznościach szybko przejął władzę nad całym krajem i wygnał przyrodnich braci. Już w czerwcu był w pełni samodzielnym władcą (Niemcy poprosili go o posiłki wojskowe). To wskazuje, że Bolesław Chrobry był obecny przy umierającym ojcu i wówczas Mieszko ... Wojciech został zabity, Chrobry wykupił jego zwłoki za tyle kilogramów złota ile ważył wielebny i złożył je w Gnieźnie. Kanonizacja Wojciecha w 999 r. miała znaczenie prestiżowe dla polskiego Kościoła. PIERWSZY KRÓL POLSKI: Trwa spór co do daty koronacji. Niektórzy historycy uważają, że Chrobry od 1000 roku starał się o papieską zgodę na koronację potwierdzającą akt dokonany podczas zjazdu gnieźnieńskiego. Niezależne źródła proweniencji niemieckiej jednoznacznie potwierdzają, że Bolesław korzystając z krótkiego bezkrólewia w Niemczech kazał się koronować w 1025 roku (dokładna data, ani miejsce nie jest znane). Inni uważają (Johann Freid), iż w 1025 dokonano tylko odnowienia koronacji z roku 1000 (koronacje wielokrotne są spotykane w tym czasie). Bolesław Chrobry zmarł jednak jeszcze w tym samym roku, a rządy objął jego syn Mieszko II...
Źródło: koronailitwa.eev.pl/viewtopic.php?t=15


Temat: Bolesław Chrobry- czy nie przesadził...
berłem wszystkich Słowian Zachodnich dla ocalenia ich przed grożącą ekspansją niemiecką (tak ocenia się czasami próby opanowania Miśni i Czech) również wydaje się zbyt daleko posuniętym wnioskiem i przypisywaniem Bolesławowi celów ... Cesarstwem. Rywalizacja Piastów z Wieletami czy Przemyślidami była zresztą jeszcze przez dłuższy czas po Bolesławie umiejętnie wygrywana przez Henryka II i jego następców. Z drugiej strony prawdopodobnym jest, że w ten sposób mógł realizować dążenia do umocnienia państwa i utrzymania jego odrębności i niezależności. Podboje Chrobrego musiały znacznie pogarszać stosunki z sąsiadami a zdobycze były efemeryczne, z czego pewnie zdawał sobie sprawę, ... mieszanie się w ich politykę wewnętrzną i osłabianie w ten sposób. Jasnym i dla Bolesława musiało być, że w razie ewentualnych działań odwetowych straci co najwyżej jedynie swoje zdobycze, nie narażając ... drużyna i cała reszta wojska Chrobrego finansowała się w miarę dobrze bez potrzeby przeznaczania na ten cel zdobyczy wojennych (taka była moja pierwotna koncepcja, brakuje mi wiedzy i materiałów nt. funkcjonowania ... Piastów (o ile już wtedy sympatie czeskie były określone i Chrobry mógł je znać). Jednocześnie nie danie cesarzowi hołdu z Czech wynikało nie tyle z ambicji Chrobrego, co ze świadomości, że cesarstwo potrzebuje jedynie czasu na wzmocnienie przed kolejną wojną. Niemcy nie zgodziliby się na powstanie za Łabą tak dużego państwa słowiańskiego. Prowokując wojnę tym razem Chrobry się jednak przeliczył i nie docenił przeciwnika. Tu zresztą uwidoczniła się moim zdaniem po raz pierwszy pewna krótkowzroczność polityki Chrobrego, którą później widzimy także na Rusi. Rządy polskie w Czechach a potem na Rusi były de ... władzy. Nie ułatwiało to pozyskania sojuszników, a akurat Ruś była chyba jedyną realną możliwością w tym względzie. Węgier nie liczę a Pomorze Zachodnie jakoś Chrobry przeoczył (tu też mały zarzut). Wyprawa ... łatwiej niż w Czechach. Podsumowując tę część, uważam że stwierdzenie, iż prowadzone przez Chrobrego wojny wyniszczyły państwo i były przyczyną jego załamania się za panowania Mieszka II dalece mija się z prawdą. Rosnące obciążenia ludności, owszem, miały swoje znaczenie ale wojny były tu, obok chociażby rozrastającej się administracji i kosztów chrystianizacji, jedynie jednym z elementów. Pamiętajmy, że pozostawione przez Chrobrego państwo nie ... szans na zawarcie sojuszy, nie zadbanie o Pomorze Zachodnie, czy też działania, które wymusiły na Mieszku II prowadzenie de facto takiej samej polityki w gorszej sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej (którą Chrobry mógł przewidzieć, chociażby konflikty dynastyczne i zwiększające się apetyty możnych). Swoją drogą, Chrobry utracił przydomek „Wielki” właściwie w XX wieku. Historiografia zarzuciła mu spowodowanie załamania państwa zbyt ekspansywną polityką i odjęła przydomek „Wielki” pozostawiając jedynie Chrobry. Ciekawe czy swego rodzaju rehabilitacja jaka się powoli dokonuje, spowoduje powrót do dawnego określenia (?).
Źródło: zhw.amu.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=90


Temat: Mitologia
Niewątpliwym sukcesem w odbudowie pozycji Polski była koronacja Bolesława Szczodrego na króla polskiego. Odbyła się w 1076 (25.XII) roku w Gnieźnie, w obecności polskich i obcych biskupów a także legatów papieskich, a dokonał jej arcybiskup gnieźnieński. Mimo niezadowolenia, jakie wywołał ten akt w Cesarstwie, nie doszło do interwencji (klątwa Grzegorza VII). Król Bolesław stanął u szczytu swej potęgi, jego panowanie jawi się ... papieża, był osadzony na tronie węgierskim, Władysław. Cesarz i Wratysław czeski nie zagrażali pozycji Bolesława. Podjęta w tej sytuacji w 1077 roku kolejna wyprawa na Ruś zapowiadała się na jeszcze jedno, podnoszące prestiż króla, zwycięstwo. Wydaje się jednak, że ta wyprawa Bolesława zbyt długo odciągała króla od spraw wewnętrznych. Co najmniej roczna nieobecność w kraju, w sytuacji, gdy król sprawował rządy osobiste, musiała wpłynąć na osłabienie jego pozycji. Opozycja możnych, zawsze skłonnych do osłabienia władzy monarszej, podniosła głowy. Prawdopodobnie, podczas nieobecności króla wybuchło powstanie ludowe. Na wieść o tym panowie mieli opuścić Bolesława i samowolnie wrócić z Rusi do kraju, aby tłumić rozruchy. Bolesław uznał to za obrazę majestatu i dezercją i zastosował surowe kary wobec winnych. Innych ukarał za udział i sprzyjanie powstaniu. ... na ocenę postaci tego monarchy. Z opisu Galla wynika, że król równie surowo, jak innych buntowników, ukarał biskupa, skazując go na śmierć przez rozczłonkowanie (uznawana wtedy kara za zdradę). Nie wiadomo ... wygnaniu króla. Istnieje przypuszczenie, że śmierć króla była wynikiem zamachu na jego życie. Parę słów Galla: "Jak zaś król Bolesław z Polski został wyrzucony, dużo byłoby o tym do opowiadania, lecz ... członków. Ani bowiem zdrajcy biskupa nie usprawiedliwiamy, ani króla mszczącego się tak szpetnie nie zalecamy (...) Bolesław sam będąc pomazańcem Bożym nie powinien byt pomazańca za żaden grzech karać cieleśnie. Wiele ... swych praw". Przytoczmy też fragment listu Grzegorza VII do Bolesława: "Grzegorz biskup, sługa sług bożych, Bolesławowi księciu Polaków pozdrowienia i błogosławieństwo apostolskie. Ponieważ cześć, jaką się okazuje sługom i szafarzom, w ... hufcem wojowników zbrojnym, Bolesław Śmiały zasiada na tronie, Gdy kanclerz głosem zawołał potrójnym: "Trzech krewnych książąt, wygnańców z daleka, Od ciebie, Panie, wsparcia twego czeka". Wchodzą: Izasław, książę na Kijowie, Z nim Węgrów, Czechów młodzi królewice, Bela, Jaromir; ci w krótkiej osnowie Mówią ze łzami: "Trzech tronów dziedzice "Błagamyć, królu, niech nas broń twa wspiera "I wróci berta, co przemoc wydziera". Bolesław na to; "Gdy niewinność wzywa, "Prawdziwy rycerz bieży w zawód chlubny" - Rzeki i za Szczerbiec Chrobrego porywa: "Przysięgam na ten oręż mężogubny. "Że go nie złożę, aż dumę ukrócę "I...
Źródło: ivrp.pl/viewtopic.php?t=60